Box blog

Ugovor o pp poslovima

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge

Zakon o radu, u članovima 197 i 198. definiše privremeno povremene poslove. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, prema ovom zakonu, može se zaključiti sa:

1) nezaposlenim licem;

2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;

3) korisnikom starosne penzije.

Pored toga, omladinske zadruge imaju jedinstveno pravo sastavljanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa licima na školovanju – učenici i studenti. Član 198. zakona o radu o tome i govori:

Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.

Rad van radnog odnosa – vrste

Za zasnivanje radnog odnosa sklapa se ugovor o radu. Međutim, naš zako prepoznaje i  rad van radnog odnosa. U ovu grupu poslova, ubrajaju se:

  • Privremeni i povremeni poslovi
  • Ugovor o delu
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • Dopunski rad

Ključna karakteristika privremeno povremenih poslova je da je priroda posla takva da ne traje duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Što je okvirno 6 meseci.

Ugovor o delu se odnosi na obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca.

Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita.

Ugovor o dopunskom radu zaključuje kada zaposleni radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca, a sa drugim poslodavcem može da zaključi ugovor do trećine punog radnog vremena.

Ovako, ukratko predstavljene karakteritike svakog od ugovora, mogu vam pomoći da se odlučite po kom osnovu ćete prijaviti radnika. Prvo sagledajte svoje potrebe, pa se odlučite za ugovor.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge, kada se angažuju lica na školovanju, do 26 godina starosti, ima najnižu stopu poreza i doprinosa. Ukupno 27% na ostvarenu neto zaradu. Koliko bi to bilo u realnim brojevima, pogledajte u kalkulatoru obračuna zarade. Popularniji naziv ovog ugovora je trojni ugovor, s obzirom da ga potpisuju tri strane: omladinska zadruga, poslodavac i radnik (zadrugar).

Trojnim ugovorom se definiše:

  • vrsta posla
  • neto naknada po satu
  • početak obavljanja posla

Pored toga, zadrugar ima pravo na naknadu troškova prevoza, topli obrok i druge radne uslove, kao i zaposlena lica kod poslodavca. Poslodavac je dužad da zadrugaru obezbedi sredstva zaštite na radu i izvrši obuku.

Bruto iznos, sa pripadajućim porezima i doprinosima, poslodavac uplaćuje zadruzi, a zadruga neto naknadu isplaćuje zadrugaru. Ovde možete pročitati u kojim slučajevima se zadrugarima upisuje radni staž.

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.