Box blog

Da li mi ide radni staž preko omladinske zadruge?

Radni staž preko omladinske zadruge

Da li imate pravo na radni staž preko studentsko omladinske zadruge i kako to da proverite?

Većina radnika koji rade preko omladinskih zadruga nisu dovoljno upoznati sa poslovanjem i pravima koja ostvaruju radom. Zbog toga i nastaje zabuna i postavlja se često pitanje radnog staža.

Preko studentsko omladinskih zadruga mogu da rade svi mladi, uzrasta 15 – 30 godina. To je osnovni uslov da biste mogli da radite. U narednom koraku se vrši podela na

  • lica na školovanju, do 26 godina starosti
  • nezaposlena lica, bez obzira na godine

Odmah ćemo definisati ko ima pravo na radni staž, a ko ne.

Ko ima pravo na radni staž preko omladinske zadruge?

Sve studentsko omladinske zadruge u Srbiji dužne su da sva nezaposlena lica prijave centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO). Ova prijava se podnosi odmah nakon potpisivanja ugovora sa omladinskom zadrugom i poslodavcem. Reč je o ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Prijavu vrši omladinska zadruga, online, preko CROSO portala, popunjavanjem M-A obrasca. To znači da se sva lica koja trenutno nisu na školovanju, vode kao nezaposlena lica. Bez obzira da li su registrovana u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Za sva nezaposlena lica, radom preko omladinske zadruge, upisuje se radni staž, za sve dane provedene na radu. Poslodavac omladinskoj zadruzi uplaćuje bruto iznos naknade za rad. Od tog iznosa, omladinska zadruga nezaposlenim licima uplaćuje porez na dohodak, doprinos za PIO i doprinos za nezaposlenost.

Preko CROSO portala možete i da proverite da li vam je poslodavac, odnosno omladinska zadruga, uplaćivala doprinose i koliko imate radnog staža.

Ko nema pravo na radni staž?

Sva lica koja se nalaze na školovanju, a najviše do 26 godina starosti, bez obzira da li je reč o srednjem ili visokom obrazovanju, osigurana su u slučaju povrede na radu. Za ova lica uplaćuje se i porez na dohodak. Zo znači da se za ova lica ne podnosi M-A obrazac registru za obavezno socijalno osiguranje i da se za ova lica ne upisuje radni staž.

Razlog zašto se poslodavci češće odlučuju da angažuju studenta (lice na školovanju) je u nižoj stopi poreza i doprinosa na ostvarenu neto zaradu.

  • Za lica na školovanju iznosi 28%
  • Za nezaposlena lica iznosi 59%

Detaljan obračun naknade sa neto na bruto iznos možete da pogledate u kalkulatoru obračuna zarade.

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.