Box blog

Top 3 osobine za rad preko omladinske

Postoje osobine za rad preko omladinske zadruge na koje je potrebno da obratite pažnju. To vam govorimo ako vam je to prvi posao. Ako ste već radili, onda ste već stekli ove osobine. Preko omladinske zadruge možete da radite, bez obzira da li imate radno iskustvo ili nemate. Bitno je samo da ispunavate zakonske uslove. Pored toga, postoje neka nepisana pravila koja će svaki poslodavac znati da ceni.

Top 3 osobine za rad preko omladinske zadruge

  1. Tačnost
    Budite sigurni da niko ne voli kašnjenje. Pa tako ni vaš poslodavac. Budite tačni uvek u poslu. Kada god je dogovoren početak rada, budite uvek 15 minuta ranije na dogovorenom mestu. Za to vreme možete popričati sa poslodavcem, gde će vas upoznati bolje. Imate i vremena da se pripremite za posao. Samo ova „mala“ stvar može promeniti utisak koji poslodavac ima o vama, u odnosu na ostale kandidate.
  2. Odgovornost
    Često čujemo reč odgovornost, bez dubljeg razumevanja šta zaista znači. U radu preko omladinske zadruge, to znači da ako smo vas pozvali i vi ste potvrdili dolazak na posao u određeno vreme, da to treba ispoštovati. Dešava se da neki kandidati potvrde dolazak i ne pojave se, bez prethodnog obaveštenja poslodavca ili nas. Pretpotavljate da niko ne voli neodgovorne osobe, pa tako ni mi. Ovakvi kandidati završavaju odmah na našoj black listi i više neće imati prilike za novim poslom preko naše zadruge. Imamo razumevanja za sve nepredvidive okolnosti, ali jedan poziv ili poruka ne košta skoro ništa, a znači mnogo.
  3. Profesionalnost
    Budite profesionalni i dajte sve od sebe ako ste prihvatili neki posao. Koliko god da je posao dosadan ili težak, istrajte u tome. Ukoliko ne želite više da radite, recite to poslodavcu ili nama, kako bi na vreme našli vašu adekvatnu zamenu. Trudite se da već u prvom odnosu sa poslodavcem steknete profesionalan odnos. To je nešto što vas pratiti u daljem nastavku karijere. Razvijajte se u odgovorne i profesionalne ličnosti, bez obzira na profesiju. Verujte da će znati poslodavci to da cene.

Ovo su osnovne osobine koje traba da znate i razvijate u prvom poslu. Pored toga budite pozitivni, vedrog duha, iskreni. Poslovi za studente i poslovi za mlade su poslovi preko omladinske zadruge. Pročitajte ko može da radi preko omladinske zadruge.

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.