Box blog

Posao copywritera Kragujevac

Koliko mogu da radim preko studentsko omladinske zadruge?

Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima – koliko mogu da radim preko studentsko omladinske zadruge

Kada se nalazite na školovanju ili studijama, često mladi ljudi žele da zarade za džeparac. To svakako mogu učiniti preko studentsko omladinske zadruge, kao najsigurnijem mestu. Pitate se sigurno koji su uslovi, kako funkcioniše zadruga i koliko mogu da radim preko studentsko omladinske zadruge? U ovom tekstu vam pružamo informacije o dužini rada preko zadruge.

Često čujemo da su radnici nekih preduzeća prijavljeni preko studentsko omladinskih zadruga više godina, pa čak i više desetina godina. Koji period je propisan kao najduži za angažovanje preko studentsko omladinske zadruge i da li ovde dolazi do zloupotrebe zakona? Svakako da ovde dolazi i do zloupotrebe samih principa i načina funkcionisanja omladinskog zadrugarstva u Srbiji.

Ukoliko niste upoznati sa načinom funkcionisanja studentsko omladinske zadruge, preporučujemo vam da pročitate ovaj tekst.

Ali koliko mogu da radim preko studentsko omladinske zadruge, a da bude u skladu sa Zakonom?

Jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima na drugom poslu

Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 197. predviđa mogućnost da poslodavac, za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem, licem koje radi sa nepunim radnim vremenom – do punog radnog vremena, korisnikom starosne penzije, kao i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge a koje nije starije od 30 godina (član 198).

Jedna od karakteristika ovih poslova je da su vremenski ograničeni na najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Dakle, ograničenje se odnosi na posao tj. određeni posao ne može da traje duže od 120 radnih dana, a svakog radnog dana može da ga obavlja jedno ili više lica. Takođe, jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima na drugom poslu.

Prema tome, jedno lice može da radi kod istog poslodavca više meseci u toku jedne kalendarske godine, prelazeći sa jednog na drugi privremeni, odnosno povremeni posao.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može se zaključiti i sa licem koje je korisnik porodične penzije iz razloga što, u skladu sa propisima koji regulišu penzijsko i invalidsko osiguranje, sticanje osiguranja po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, bi moglo da utiče na gubitak stečenog prava na porodičnu penziju. Takođe, Zakon, u članu 197. stav 1. tačka 3) daje mogućnost poslodavcu da za obavljanje privremenih i povremenih poslova angažuje korisnika starosne penzije, a ne porodične penzije.“

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-1152/2005-02 od 13.12.2005. godine)

Pročitajte i ostale korisne savete u vezi angažovanja radnika preko studentsko omladinske zadruge.

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.