Box blog

Koliko dugo može da se radi preko omladinske zadruge?

Istek ugovora i koliko dugo može da se radi preko omladinske zadruge?

Da li rad preko studentsko omladinske zadruge odobrava ponovno zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima? Koliko dugo može da se radi preko omladinske zadruge?

Preko studentsko omladinske zadruge mogu biti angažovana lica uzrasta 15-30 godina. Kada se angažuju radnici, potrebno je sklopiti ugovor između poslodavca, radnika i zadruge. Istek ugovora preko omladinske zadruge – šta se dešava kada prođe 120 dana? Da li se ugovor može obnoviti sa istim radnikom?

Jedno lice može po isteku ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kod istog poslodavca za obavljanje drugih poslova privremenog ili povremenog karaktera, više puta u toku kalendarske godine da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima koji ne traju duže od 120 radnih dana

„Članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) predviđeno je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: 1) nezaposlenim licem; 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i 3) korisnikom starosne penzije. Ugovor iz člana 197. stav 1. Zakona zaključuje se u pisanom obliku.

Prema tome, privremeni i povremeni poslovi su vremenski ograničeni. Zakonsko ograničenje obavljanja ovih poslova od 120 radnih dana u kalendarskoj godini odnosi se na vreme obavljanja svakog konkretnog posla i ne odnosi se na broj lica koja će obavljati ove poslove. Određeni posao ne može trajati duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, a svakog radnog dana može ga obavljati jedno ili više lica.

Prema tome, jedno lice može po isteku ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kod istog poslodavca za obavljanje drugih poslova privremenog ili povremenog karaktera, više puta u toku kalendarske godine da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima koji ne traju duže od 120 radnih dana.“

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-1221/2006-02 od 19.1.2007. godine)

Pročitajte i ostale korisne savete u vezi angažovanja radnika preko studentsko omladinske zadruge.

Ako vas zanima kako da dođete do posla preko omladinske zadruge u 2022. godini, pročitajte ovde.

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.