Box blog

Rad preko omladinske – godine

Do koliko godina može da se radi preko omladinske

Ukoliko se niste susretali sa omladinskim zadrugama i zanima vas do koliko godina može da se radi preko omladinske, na pravom ste mestu.

Sve omladinske zadruge u Srbiji uređene su Zakonom o zadrugama. Ovaj zakon definiše sva prava i obaveze u poslovanju studentsko omladinskih zadruga. Tu spadaju i učlanjenja, odnosno lica koja imaju prava na rad preko omladinskih zadruga.

U članu 23. ovog zakona, u stavu 5, jasno je definisano sledeće:

Status zadrugara studentsko-omladinske zadruge može steći lice koje nije mlađe od 15 godina ni starije od 30 godina.

Ovo je prvi i osnovni uslov učlanjenja u studentsko omladinsku zadrugu. Da biste u potpunosti razumeli način funkcionisanja omladinskih zadruga potrebno je definisati i ko može da radi.

Preko studentsko omladinske zadruge mogu da rade:

  • lica na školovanju
  • nezaposlena lica

Licem na školovanju smatraju se svi učenici i studenti do 26 godina starosti. Bez obzira da li je reč o privatnoj ili državnoj ustanovi koju pohađate.

Nezaposlenim licem smatraju se sva lica koja su završila sa školovanjem, bez obzira na godine, a najviše do napunjenih 30 godina.

Rad preko omladinske zadruge

Ukoliko želite da radite preko omladinske zadruge i tražite posao, vama ovo ne pravi nikakvu razliku. Osim što je veći broj oglasa za lica na školovanju do 26 godina starosti. Međutim, ukoliko ste poslodavac, vama pravi razliku i bitno vam je da li zapošljavate studenta ili nezaposleno lice.

Glavna razlika je u obračunu poreza i doprinosa, koju poslodavac plaća na ostvarenu neto zaradu.

Ako uzmemo za primer neto platu 30.000 dinara, ukoliko ste student, poslodavac će platiti porez i doprinose u iznosu od 38.177 dinara. Ali ako ste nezaposleno lice, poslodavac će za vas platiti 47.752 dinara.

U prvom slučaju, ukupni troškovi preko ostvarene naknade za rad iznose 8.177 dinara, a u slučaju nezaposlenog lica 17.752 dinara. To je i osnovna razlika zašto se poslodavci češće odlučuju za angažovanje studenata, odnosno lica na školovanju. Kalkulator obračuna možete pogledati ovde.

Lica na školovanju su ovde osigurana od povrede na radu, bez upisivanja radnog staža. Dok nezaposlena lica imaju uplaćen doprinos za PIO, doprinos za nezaposlenost i imaju upisan radni staž za svaki radni dan.

Sada znate do koliko godina može da se radi preko omladinske i koji su uslovi

Pročitajte i detaljnije kako funkcioniše omladinska zadruga.

Ukoliko želite da radite, nađete novog radnika ili već imate radnika, a želite da ga prijavite, kontaktirajte nas. Sve ćemo završiti online, jako brzo.

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.