Zakonska regulativa

Zakonska regulativa

Koga mogu da angažujem kao poslodavac?

Lica od 15-30 godina:

 • Učenika (lice na školovanju, sa minimum navršenih 15 godina starosti);
 • Studenta (lice na školovanju, do najviše 26 godina starosti);
 • Nezaposleno lice (kandidata sa statusom nezaposlenog lica, koje nije na školovanju, od 15 do 30 godina starosti).

Kandidati mogu biti i vanredni učenici, strani državljani, kao i korisnici porodične penzije.

Kako izgleda proces angažovanja radnika?
 • Kreirajte nalog na našem sajtu;
 • Popunite formu za postavljanje oglasa;
 • Nakon objavljivanja oglasa, preuzmite dospele prijave kandidata sa vašeg naloga;
 • Vršite izbor kandidata;
 • Potpisujemo ugovore i kandidat počinje da radi.
Koje ugovore potpisujem sa radnicima?
 • Opšti ugovor – potpisuje se samo jednom, na početku saradnje.
 • Trojni ugovor – potpisuje se prilikom angažovanja svakog radnika.
 • Uput – obnavlja se svakog 1. u mesecu.

Celokupnu administraciju, u smislu pripreme ugovora, prijave radnika, njihovog obračuna i fakturisanja vršimo mi. Na kraju meseca dobijate fakturu za angažovanje radnika u tekućem/prethodnom mesecu i obnovljene upute za naredni mesec. Radnici se angažuju po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, koji ne podrazumeva probni rad, otkazni rok, kao ni pravo na bolovanje radnika. Raskid Ugovora moguće je obaviti u bilo kom trenutku na zahtev bilo koje strane – poslodavca ili radnika.

Koliko mesečno košta prijava radnika?

Iznos na fakturi iskazan je kao bruto iznos, koji se sastoji od neto iznosa (naknade za rad), pripadajućih poreza i doprinosa i naše provizije.

Razlika u obračunu između neto i bruto iznosa iznosi:

 • 31,6% iznosa za osobe na školovanju, a najviše do napunjenih 26 godina;
 • 63,9% iznosa za nezaposlena lica do najviše 30 godina.

Obračun naknade sa neto na bruto iznos možete pogledati na kalkulatoru obračuna zarade.

Naknada poreza i doprinosa po navedenim procentima za osobe u sistemu školovanja
predstavlja:

 • Porez na dohodak;
 • Doprinos u slučaju povrede radnika;
 • Članski doprinos;
 • Zadružni doprinos;
 • PDV;

dok se za nezaposlena lica upisuje radni staž i obuhvata:

 • Porez na dohodak;
 • Doprinos za PIO;
 • Doprinos za nezaposlenost;
 • Članski doprinos;
 • Zadružni doprinos;
 • PDV;
 • Zdravstveno osiguranje (ukoliko radnik nije osiguran preko roditelja).
Na koji vremenski period mogu da se angažuju radnici?

Na istoj poziciji radnik može biti angažovan do maksimalno 120 radnih dana godišnje. Nakon
toga, radnik može promeniti poziciju ili poslodavca.

Na kojim pozicijama mogu da se angažuju radnici preko zadruge?

Radnici preko zadruge mogu obavljati poslove na pozicijama koje nisu sistematizovane kod
poslodavaca.

Koja je minimalna cena rada za angažovanje zadrugara?

Odlukom Vlade Srbije koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 105 dana 14. 9. 2022. godine, minimalna cena rada po satu iznosi 230,00 dinara.

Navedenim ugovorom poslodavac se obavezuje na:

 • Dnevno angažovanje radnika u trajanju od minimalno 4 sata ili
 • Precizno definisanje radnih dana prilikom sklapanja ugovora.

Detaljan obračun naknade sa neto na bruto iznos možete da pogledate u kalkulatoru obračuna zarade.

Šta je potrebno od podataka za potpisivanje ugovora?

Radi sklapanja Opšteg ugovora o saradnji neophodno je da našoj studentsko omladinskoj zadruzi dostavite:

 • Ime i prezime;
 • Naziv firme;
 • PIB firme;
 • Mejl adresu;
 • Kontakt telefon;
 • Kontakt telefon radnika, ili da nam dostavite i sledeće podatke:
 • ličnu kartu radnika;
 • zdravstvenu knjižicu radnika;
 • potvrdu sa fakulteta ili iz škole (za nezaposlena lica potvrdu o stečenom obrazovanju);
 • fotografiju studentskog indeksa/đačke knjižice (važi za osobe u sistemu školovanja);
 • broj tekućeg računa za isplatu naknade radnika.
Gde mogu da postavim oglas i koliko to košta?

Postavljanje oglasa na našem sajtu vrši se popunjavanjem forme na ovom linku.

Svakog meseca možete postaviti jedan oglas besplatno, a ukoliko želite više oglasa mesečno, cena iznosi 3.000 dinara po oglasu.

Zakoni koji se odnose na naše poslovanje

Prilikom obavljanja naše delatnosti, pridržavamo se:

 • Zakona o zadrugama;
 • Zakona o radu (član 197 i član 198);
 • Zakona o PDV-u;
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakona o porezu na dohodak građana.

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas