Obračun zarade

Obračun zarade

Koliko iznose mesečni troškovi i kako izgleda obračun zarade za prijavu radnika preko studentsko omladinske zadruge? Prijava radnika preko omladinske zadruge koštaće vas, kao poslodavca, niže od bilo kog drugog radnog angažovanja radnika. U poređenju sa Ugovorom o radu ili delu, ušteda je više nego duplo. Ispod možete uneti iznos satnice, dnevnice ili mesečne naknade, gde ćete dobiti bruto iznos. Ovaj bruto iznos ćete platiti zadruzi na kraju obračunskog perioda, a zadruga državi isplaćuje pripadajući porez i doprinose i radniku neto iznos naknade.

Obračun naknade za rad radnika

Izaberite kategoriju radnika:

Obračun zarade – ugovor i obaveze

Poslodavac će ostvareni iznos naknade za rad Zadrugara, uvećan za iznos poreza na dohodak, doprinosa za socijalno osiguranje, članskog i zadružnog doprinosa, uplatiti na tekući račun Zadruge u roku od 7 dana od izdavanja računa, odnosno overe Ugovora-Uputa. Obračun i overa naknade za rad vrši se po dogovoru, a najmanje jednom mesečno. Zadruga je dužna da Zadrugaru isplati naknadu za rad najkasnije u roku od 3 radna dana od dana uplate od strane Poslodavca. Zadruga je dužna da izvrši prijavu i odjavu Zadrugara (ako nije na školovanju) u odgovarajuću matičnu evidenciju.

  • Zadrugari koji nisu na školovanju i stariji od 26 godina imaju prava iz PIO kao i zaposleni, uključujući i pravo na penzijski staž i zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom;
  • Zadrugari na školovanju do 26 godina imaju sva propisana prava u slučaju povrede na radu.

Angažovanje radnika – zadrugara

Poslodavci u skladu sa Zakonom o zadrugama mogu preko omladinske zadruge da angažuju mlade ljude, uzrasta 15-30 godina. Način angažovanja regulisan je Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Najčešće se poslodavci odlučuju da uposle studente do 26 godina starosti, zbog najniže stope poreza i doprinosa, koji iznose svega 31,6% na ostvarenu neto zaradu. Sve o načinu funckionisanja omladinske zadruge možete da pročitate ovde. Ukoliko imate pitanja, bez obzira da li ste naš klijent ili tek planirate da to postanete, možete nas kontaktirati. Otvoreni smo da pružimo savet i ponudimo vam najbolje moguće rešenje za vašu firmu.

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas