Učlani se

Napravi svoj nalog

Kako bi se prijavljivao/la na oglase za poslove na našem sajtu, neophodno je da kreiraš nalog/popuniš formular ispod. Nakon toga, na mejl adresu će ti stići upustvo za uplatu članarine. Po evidentiranju uplate, postaješ član naše studentsko omladinske zadruge i tada će tvoj nalog biti aktiviran. Obaveštenje o aktivaciji naloga i šifru za logovanje ćeš takođe dobiti na mejl adresu. Zatim se uloguješ, kreiraš CV i prijavljuješ se za neograničeni broj poslova. Srećno!

Popunite formu i napravite svoj nalog

Ovim potvrđujem tačnost datih podataka i izjavljujem: – da ću snositi zakonsku i svaku drugu odgovornost za tačnost datih podataka i savestan odnos; – da sam upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima Zadruge i zadrugara iz Ugovora o osnivanju, Opštih i Zadružnih pravila i da ih u potpunosti prihvatam; – saglasan sam da se obračuna iznos od 10% na ime članskog doprinosa za zajedničke potrebe; – ovlašćujem Zadrugu da, u moje ime i za moj račun, zaključi ugovor sa poslodavcem o opštim uslovima rada na privremeno povremenim i drugim poslovima bez zasnivanja radnog odnosa; da obračuna i uplati propisane obaveze i isplati neto zaradu u roku od 3 dana od dana uplate sredstava od strane poslodavca na tekući račun Zadruge; – da se na internet strani Zadruge, APR i dr. javno ne objavljuju moji lični podaci; – dajem svoju saglasnost za upotrebu i obradu svojih ličnih podataka; – prihvatam obavezu da odmah izvestim Zadrugu u slučaju promene adrese prebivališta, lične karte ili tekućeg računa, i u slučaju prekida ili završetka školovanja i stupanja u radni odnos; – da ću podatke o zaradi preuzimati lično u Zadruzi, bez obaveze dostavljanja poštom.