Zadruga nove generacije

Sve što vam je potrebno na klik od vas

U potrazi ste za poslom?

Pogledajte celokupnu listu svih poslova koje imamo u bazi.

Poslodavac ste?

Oglasite sve otvorene pozicije u vašoj kompaniji klikom ispod.

Preporučene naknade

Preporučene naknade za rad preko omladinske zadruge predstavljaju preporučene naknade za rad zadrugara. Prilikom angažovanja, omladinska zadruga i poslodavac ugovaraju satnicu, dnevnicu ili mesečnu naknadu za rad. Nakon toga, ovde javno objavljujemo sve poslove koje imamo u ponudi, sa dogovorenom cenom rada.

Najčešće poslodavci žele da prođu što jeftinije, nudeći niže satnice. Dok sa druge strane, zadrugari žele da zarade što više novca. Omladinska zadruga je posrednik u ovakvim poslovima i teži tome da obe strane budu zadovoljne – poslodavac obavljenim poslom, a zadrugari uslovima rada i ostvarenom naknadom za rad.

Preporučene naknade – tabela

U nastavku možete pogledati tabelu preporučenih naknada za rad preko omladinske zadruge. Težimo ka tome da imamo što bolje radnike, a shodno tome da budu i plaćeni.

Grupa

Vrsta poslaJed.mere

Neto naknada u dinarima

1

Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna stručna sprema

– lepljenje deklaracija,

– raznošenje pošte,

– poslovi portira,

– redara,

– spremačica i sl.

sat

220

2

Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema ili povećan fizički napor

– rad na kompjuterima,

– knjiženje,

– blagajna,

– vozači,

– konobari, šankeri,

– poslovi u kuhinji i servisima za pranje.

sat

240

3

Teži fizički poslovi

– prenos arhive,

– raščišćavanje dvoriša i hala,

– utovar i istovar i sl.

sat

300

4

Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema

– posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor i sl.

sat

320

5

Poslovi za koje je potrebna visoka školska sprema

– potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost

– poslovi na gradilištu i drugi teški fizički poslovi.

sat

360

6

Poslovi koji traju jedan ili dva dana

dan

2500

7

Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od 5 časova dnevno

dan

1600

8

Dežurstvo na sajmu

promocije,

– događaji i sl.

dan

3600

9

Dnevnica u građevinarstvu

(do 3 dana)

dan

3000

10

Dnevnica u građevinarstvu

(duže od 3 dana)

dan

2700

11

Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana

mesec

Plata radnika za to ili slično radno mesto

Ukoliko ste poslodavac, pored ovih iznosa, potrebno je platiti porez, doprinose i proviziju zadruge. Kompletan obračun sa neto na bruto iznos možete pogledati ovde.

Imate pitanja?

Tu smo da vam pomognemo, sve informacije možete pronaći na kontakt strani.

} } } }, false );